Skip to content
Beste Mevrouw van Dyne, Deze brief bevat de volgende uitspraak van de rechter zwart op wit. "Omdat er onvoldoende bewijs is van (sexueel) geweld, spreek ik hierbij meneer Tamir Qazi vrij. Alle moties om meneer Tamir Qazi te veroordelen van (sexueel) geweld worden hierbij verworpen." Hoogachtend, Het Hoge Gerechtshof van Cruinne
Looking to craft a unique vintage letter? Click here to start creating yours now.
While viewing the website, tap in the menu bar. Scroll down the list of options, then tap Add to Home Screen.
Use Safari for a better experience.